Przykładowa sesja pracowników całej instytucji: sesja na 15-lecie Instytutu Teatralnego im.Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, 62 osoby, 4 dni zdjęciowe.


@